Elektroniczne Dzienniki
dla szkół języków obcych
Elektroniczne Dzienniki
dedykowane dla Twojej placówki

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla użytkowników (wersja internetowa)

Wymagania techniczne serwera

Jeśli Twoja szkoła nie ma własnego serwera, zalecamy korzystać ze sprawdzonych dostawców (patrz serwer wirtualny dla placówek oświatowych).
Jeśli chcesz wygenerować bezpieczne i w pełni losowe hasło, przejdź do generatora haseł.
Wrocław, 1 września 2010
Mamy przyjemność poinformować, że jest już dostępna nowa wersja e-Dziennika.
Wrocław, 1 czerwca 2010
Dzięki dynamicznemu rozwojowi produktów związanych z Elektronicznymi Dziennikami podjęliśmy decyzję o zawiązaniu spółki, która zajmie się rozwojem i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań na rynek edukacyjny.